EL MUSEU. QUI SOM?
El Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC) va obrir les seves portes l’any 2004. És per tant un museu del segle XXI, amb una clara vocació d’educació a la ciutadania, on la creació del Fons patrimonial és oberta i participativa.
El contingut del MhiC s’articula des del seu espai permanent en tres Àmbits.
Humans en moviment
Processos migratoris de l’ésser humà

Una perspectiva conceptual i terminològica, per tal de familiaritzar el nostre públic amb la naturalitat del fet migratori i la visió global d’aquest concepte.

Sevillano Barcelona Termino
Processos migratoris de l’ésser humà

El contingut tanca l’objectiu i s’apropa als aspectes més representatius de la immigració al segle XX Catalunya a partir de les causes i també conseqüències al nostre territori.

Espai Migrar
Processos migratoris de l’ésser humà

al segle XXI posem la mirada a les migracions des d’una perspectiva molt actual, des del nostre present més immediat i futur (Espai Migrar)

El MhiC es gestiona des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i forma part de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya i de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. Metodològicament no es pot entendre aquest museu sense la participació d’escoles, la comunitat educativa, la universitat, col·lectius d’origen, associacions, entitats ONG’s i el públic general que consolida el discurs del museu dia a dia amb les seves aportacions, cessions de materials pel Fons (Catàleg: La memòria dels objectes silenciats) i ús dels espais del museu a partir de les seves necessitats i vincles afectius amb ell. A tots i totes, el nostre agraïment per ajudar-nos a fer créixer al MhiC.
REFUGI ANTIAERI - L’ANTENA DEL MHIC
MHIC - RapM
El Refugi antiaeri de la placeta Macià (RapM) és un Espai de Memòria adrianenc. Prové d’un projecte de recuperació de la memòria històrica local que disposa d’una intervenció museològica inclusiva i d’una senyalització específica per tal de poder-lo visitar, així com diverses eines didàctiques pel públic escolar. La seva finalitat és dur a terme tallers de reflexió sobre els bombardeigs de 1938 a Sant Adrià (llavors anomenat Pla de Besòs). Totes les activitat previstes, tant les de tipus museològic com pedagògic, estan pensades perquè qualsevol persona, amb discapacitat o sense, gaudeixi de la visita al refugi en igualtat de condicions. Això és possible gràcies a un seguit de mesures que suprimeixen les barreres arquitectòniques, econòmiques i en la comunicació.
El RapM promou el contacte intergeneracional entre els nens i nenes d’avui i els de 1938, a partir d’un documental que es passa als visitants fet amb nens i nenes adrianencs de la guerra, Els nens del Pla de Besòs.

El Refugi antiaeri de la placeta Macià (RapM) va obrir les seves portes com a Espai de Memòria el gener de 2008. Des de llavors i fins avui ha estat obert de forma gratuïta tant per visites lliures com guiades, assegurant a més que qualsevol persona amb discapacitat o diversitat funcional rebi la visita en igualtat de condicions, donat el caràcter inclusiu i adaptat del recurs.

MHIC - RefugiArT

A l’any 2013 el departament de cultura de l’Ajuntament va decidir impulsar un projecte cultural, el RefugiArT, que s’afegís a l’oferta memorial del Refugi: es tracta de fer nou sessions l’any on s’ofereixen al públic actuacions d’arts escèniques, com ara teatre, música, dansa, poesia, contacontes i màgia, a un preu reduït de 5€ cadascuna. Es porten a terme cada primer divendres de mes (excepte cites clau com festivals de teatre o similars, o la coincidència amb festes), excloent els mesos de juliol, agost i setembre, per garantir la comoditat del públic assistent.

Descarrega la Guia de visita i recursos de referència sobre el Refugi. Hi trobareu:
  • Guia de la visita i dels àmbits expositius del Refugi al document
  • Recursos de referència cinematogràfics i vídeos en línia
  • Referències literàries i bibliogràfiques.