INFORMACIÓ:

Extracte de la RESOLUCIÓ 1325 SOBRE DONES, PAU I SEGURETAT DELCONSELL DE SEGURETAT DE LES NACIONS UNIDES (ANY 2000)

Un projecte fotogràfic de Lagarto Fernández

DADES TÈCNIQUES
Data inici07/04/2011
Data de clausura07/06/2011
Implicació del MhicCol·labora
Documents vinculats: