INFORMACIÓ:

La immigració a Catalunya del franquisme a la recuperació de la democràcia

DADES TÈCNIQUES
Data inici
Data de clausura
Implicació del MhicOrganitza
Web de l’exposició / Projecte
Documents vinculats: