INFORMACIÓ:

Una exposició de Tatiana Donoso i Magda Bandera.

DADES TÈCNIQUES
Data inici
Data de clausura
Implicació del MhicCol·labora
Web de l’exposició / Projecte
Documents vinculats: