INFORMACIÓ:

Una bona manera d’entendre la IMMIGRACIÓ ACTUAL és tenir consciència de la nostra EMIGRACIÓ HISTÒRICA

Migració. [del ll. migratio, -onis, íd.] f 1 Acció de migrar. 2 DEMOG Canvi espacial significatiu fet per una població 3 ALIM En la tecnologia de l’envasament d’aliments, fenomen pel qual certes impureses de l’envàs poden passar al contingut i afectar-ne els caràcters sensorials i fins i tot contaminar-lo. 4 ETOL 1 Desplaçament cíclic i orientat, generalment col·lectiu, d’una població animal i sovint amb moviments de partença i arribada molt precisos. 2 p ext Desplaçament aperiòdic d’un grup animal, o d’un individu, generalment a una distància considerable. 3 migració parcial Migració d’una part dels individus d’una espècie animal, generalment ocells, que habiten una àrea determinada”. Gran Diccionari de la Llengua Catalana.

Emigració [1803; de emigrar] f 1 DEMOG Moviment migratori des del punt de vista de la procedència o partença dels migrants. 2 DEMOG Conjunt d’emigrants”. Gran Diccionari de la Llengua Catalana.

Emigrat/emigrada Persona que viu fora de la seva terra obligada per una causa econòmica o política.” Diccionari de la Llengua Catalana, IEC.

La migració pot respondre a diferents motivacions. Pot ser que una persona no trobi el seu lloc en la comunitat on viu perquè rep pressions de tipus cultural, econòmic, polític o moral. Aleshores decideix emigrar.

Quan una comunitat no té un bon govern, es produeix l’expulsió d’una part del seus membres. Si partim d’aquesta premissa hauríem de preguntar-nos: és tota emigració política?

Per als emigrants s’inicia un viatge per cercar possibilitats de millorar les condicions de vida i de treball. Comença una aventura, que sembla nova però que és molt antiga.

Sovint es diferencia entre “exili” i “emigració econòmica”, dos fenòmens diferents per les seves motivacions. Més enllà d’aquestes motivacions, la conducta de les persones segueix unes pautes comunes: trobar on dormir i fixar una residència, ser clandestins i cercar la possibilitat de legalitzar la seva situació, tenir feina i aprendre a comunicar-se en una nova llengua, nous costums i noves formes de viure.

Durant el segle XX es produïren grans moviments migratoris, d’unes dimensions sense precedents, dirigits a diferents països europeus i també a altres continents. Els protagonistes d’aquesta exposició, per diferents raons, van decidir marxar a França. Molts ho feren el 1939 i altres en les dècades posteriors.

Els seus testimonis són relats de les seves vivències, dels seus desigs, de les seves expectatives. Els seus records transmeten aspectes que la documentació escrita de vegades pot amagar-nos. La tècnica del retrat ens proporciona una mirada més pròxima a cadascuna de les seves experiències. Hem considerat oportú, tanmateix, tractar de construir un retrat de grup.

 

DADES TÈCNIQUES
Data inici
Data de clausura
Implicació del MhicCol·labora
Web de l’exposició / Projectehttp://www.conc.es/arxiu/retratsdemigracio/
Documents vinculats: