INFORMACIÓ:

L’experiència i l’obra de la migració femenina a Catalunya

DADES TÈCNIQUES
Data inici
Data de clausura
Implicació del MhicOrganitza
Web de l’exposició / Projecte
Documents vinculats:Arxiu