Projecte PODCAST. Cartografies de memòries

El públic no s'ha d'entendre com un receptor passiu, sinó com un narrador actiu... el públic es comporta també com un…