Fil a l’agulla: Estratègies i experiències d’educació patrimonial col·laborativa

29 i 30 de setembre

La tercera edició de la jornada Patrimoni i Escola es planteja com a consolidació d’aquest treball cooperatiu i presenta diverses novetats, moltes d’elles, fruit de l’avaluació de les persones participants:

  • Per poder enriquir el programa amb espais per a la reflexió, de pràctica i d’intercanvi, augmentem la durada de l’esdeveniment d’un dia a dos.
  • Com a fruit del treball col·laboratiu, presentem la feina feta per la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, composta per docents i persones educadores del patrimoni cultural.
  • Amb la intenció de què aquesta cooperació s’intensifiqui, oferim diversos espais de trobada per establir nous vincles entre els agents implicats.
  • Per fomentar la interacció entre les persones participants en la jornada, proposem formats i metodologies d’acció diferents.
  • Perquè tothom pugui exposar la feina feta a peu d’obra, hi haurà una zona amb pòsters amb experiències col·lectives.

La jornada se celebrarà al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de Terrassa. Les idees i punts clau en què volem aprofundir i reflexionar, seran:

  • Entre el que és vell i el que és nou. Adaptació o ruptura? La variació o el canvi i la transformació com a base de les propostes educatives competencials.
  • Entre l’individual i el fet cooperatiu. La comunicació i el missatge entre agents educatius que permet la creació d’eines didàctiques.
  • Entre l’horitzontal i el vertical. On posem el focus de l’aprenentatge? L’alumnat com a centre i confluència de la reflexió i l’acció.
  • Entre el passat i el futur. Els enigmes de l’educació formal i no formal. Després de l’evolució arriba la innovació?

La 3a Jornada Patrimoni i Escola és fruit del desplegament de l’Acord Marc entre el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la millora de la utilització pedagògica del patrimoni, i de l’accés i ús per part de la comunitat educativa.

29 i 30 de setembre al mNACTEC

>> Consulta el programa aquí