Performance EL SEVILLANO - Projecte Educatiu

Projecte Educatiu
d'innovació docent
d'alumnes del Grau de
Mestre d'Educació
Primària de la Facultat
d'Educació de la
Universitat de Barcelona
amb la col·laboració de
professors de la
Universitat, el MHIC,
col·laboradors dels
"bunkers" del carmel, i
Memorial Democràtic.