Imatge etiqueta per publicació d'article d'actualitat.

MhiC Recomana

Article d’actualitat

Amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, MhiC Recomana el següent article de la Vanguardia: 

La crisis aboca a mujeres migrantes a ser explotadas, de Rosa M. Bosch, Barcelona,

Enllaç:  https://www.lavanguardia.com/vida/20201125/49681273311/violencia-genero-mujeres-migrantes-explotacion-crisis.html