survey

Web de l’informe IMMIGRANTS CITIZEN SURVEY
http://www.immigrantsurvey.org Sobre aquest informe:

1. LaThe King Baudouin Foundation i el Migration Policy Group ha posat a prova un nou tipus d’enquesta europea té com a objectiu augmentar la veu dels immigrants en el desenvolupament de les polítiques d’integració.

2. Els responsables polítics poden aprendre sobre les diferents polítiques d’integració (vegeu Índex de Migrants d’Integració de Polítiques) i les diferents situacions d’integració de la UE (vegeu els indicadors d’integració dels migrants), però que no saben sobre l’aplicació i els efectes d’aquestes polítiques sobre la situació de la integració.

3. Aquesta bretxa de coneixement pot ser superat per una enquesta representativa entre els immigrants-preguntant directament sobre l’impacte de la política i la formulació de l’enquesta perquè els resultats siguin comparables i fàcils d’usar per la societat civil. Desafortunadament, les enquestes d’immigrants tendeixen a ser poc freqüent, en general, i no comparables entre països.

4. L’Enquesta de Ciutadans Immigrants és la primera enquesta transnacional que és directament rellevant per als responsables polítics en moltes àrees de la integració a nivell local, nacional i europeu.

5. Aquesta enquesta de fora de la UE nascuts els immigrants legals va ser prou gran per capturar les idees de les persones que estan vivint a través de les polítiques que es discuteixen a tot Europa. El seu disseny va ser inspirat per “avaluacions de les necessitats”, “retroalimentació del client” o “les enquestes dels ciutadans”, que la recerca de solucions per abordar els problemes socials i millorar la satisfacció general en la societat. Els immigrants se’ls va preguntar per la seva avaluació de si les polítiques són rellevants, en pràctica, utilitzar i tenir un impacte sobre les seves pròpies vides.

6. Encara que la integració és local, moltes de les polítiques són nacionals i, cada vegada més, afectats per la llei de la UE i les tendències europees. La forma en què les polítiques nacionals i la UE s’apliquen a escala local poden canviar de ciutat en ciutat.

7. Per avaluar les polítiques que es millora la integració, els mateixos tipus d’immigrants van ser les mateixes preguntes de la mateixa manera a través de ciutats i països.

8. Divuit grans enquestes europees generals dels últims cinc anys van ser revisats i diverses preguntes es van utilitzar a l’ICS per tal de comparar les experiències dels immigrants enquestats en aquestes ciutats al públic en general al país.

L’Enquesta de Ciutadans Immigrants es va posar a prova en 7 països europeus i ciutats de 15:

 • • Bèlgica (Anvers, Brussel · les, Lieja)
 • • França (Lió i París)
 • • Alemanya (Berlín i Stuttgart)
 • • Hongria (Budapest)
 • • Itàlia (Milà i Nàpols)
 • • Portugal (Faro, Lisboa i Setúbal)
 • • Espanya (Barcelona i Madrid)

Cada secció aborda una àrea diferent de la integració:

 • • Ocupació
 • • Idiomes
 • • La participació cívica i política
 • • Reunió de la família
 • • residència de llarga durada
 • • Ciutadania

Cada secció representa el mateix tipus de preguntes als immigrants com a beneficiaris últims o potencials de les diferents polítiques i serveis:

 • • Característiques del fons
 • • El nivell actual de satisfacció
 • • Les aspiracions futures
 • • Coneixement de la política
 • • Les raons en contra de la participació
 • • Problemes amb la participació de
 • • Els efectes percebuts en les seves vides

La The King Baudouin Foundation i el Migration Policy Group Esperem que les conclusions ICS:

1. Augmentar el coneixement de les necessitats dels immigrants, experiències i aspiracions, i d’impactes de les polítiques

2. Ajudar els actors polítics en la creació de polítiques d’integració més eficaços i fer front als altres factors que influeixen en el procés d’integració

3. Demostrar el valor de la topografia immigrants per informar les polítiques i el discurs públic.