Banner Arts Santa Mònica, Google Maps, Reconstrucció

MhiC Recomana:

El centre de cultura Arts Santa Mònica, presenta la mostra “Reconstrucció, 60.989km 18 vides, 18 identitats, 18 històries de joves migrants”.

L’exposició es presenta al Espai Residència i conté el material generat pels joves durant el taller organitzat per l’Arts Santa Mònica i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, en col·laboració amb el centre SPE Kirikú.

Segons expliquen els comissaris:

“A través del taller hem volgut oferir un acompanyament i unes eines accessibles perquè divuit d’aquests joves migrants sols, arribats a Barcelona, puguin recuperar la seva veu, la seva memòria i la seva identitat. Davant la recent estigmatització del col·lectiu hem considerat necessari arranjar un espai per aquests joves on expressar-se lliurement. Per aquest motiu hem convertit l’Espai Residència del centre Arts Santa Mònica en un àmbit de recerca i comunicació.”

Mostra 06-15.09.2019                                                                                                                                                                Dimarts a dissabte: 12h – 14h i 17h – 20h                                                                                                                      Diumenge 12h – 14h i 17h – 20h

Arts Santa Mònica, Espai residència

Material accessible a: http://artssantamonica.gencat.cat