Web Barcelona, Refugi en curt. Audiovisuals per treballar en classe, el refugi i l'acollida

MhiC Recomana:
Barcelona, Refugi en curt
Recurs pedagògic en línia per a la comunitat docent

Recursos audiovisuals pedagògics sobre el refugi i l’acollida.

L’Associació Mitjans Xarxa d’Educadors i Comunicadors -Teleduca, Edualter Educació Alternativa i Sodepau presenten la web Barcelona, Refugi en curt. Un recurs audiovisual educatiu, sobre les migracions forçades.

Es tracta de curtumetratges en la disposició de la comunitat docent per treballar el refugi i l’acollida en l’aula. Els curtmetratges van adressats a alumnes des de cicle mitjà de primària fins a batxillerat i cicles formatius, passant per l’ESO i l’educació especialitzada i estàn acompanyats amb fitxes didàctiques i recomanacions d’activitats.

Anar-hi a la web