Us passem informació de SDRCA amb el seu contacte a Barcelona.

Sobre SDRCA…

L’Associació sense afany de lucre Societat per a la Difusió de les Realitats
Culturals Africanes (SDRCA) va ser fundada el 13 de gener de 2006 a
Barcelona pels seus actuals 3 socis, però els eixos principals de la nostra idea
es varen definir durant la tardor de 2002.

Els tres socis tenen una elevada formació acadèmica i una gran experiència en
la gestió de recursos humans i materials.

La SDRCA dóna aixopluc des del seu origen a persones que se senten
vinculades als objectius establerts en els seus estatuts. Durant 2010 han estat
més de seixanta les persones adherides.

La SDRCA és un Centre de Cooperació Internacional, una societat d’estudis i
una plataforma de mitjans de comunicació.

BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA
josep.juanbaro@laveudafrica.com QUÈ VOLEM?

La SDRCA està demostrant que amb pocs recursos es poden aconseguir
resultats notables. La SDRCA no és una entitat d’ajut humanitari com
normalmente s’entén.

La SDRCA neix arran d’un fet incontestable. L’esperança mitjana ponderada de
vida al néixer d’un africà al continent no arriba als 51 anys. Aquest fet posa de
relleu les precàries condicions sanitàries en què es viu a l’Àfrica.

La SDRCA pretén millorar aquesta situació informant adequadament d’Àfrica
mitjançant la revista electrònica cultural independent “La veu d’Àfrica” (2004) i
el seu canal de televisió àFricaTV a Internet (2007).

Ha estat especialment aplaudida la forma d’informar que té la SDRCA a
Barcelona i el seu entorn. La SDRCA dignifica la vida quotidiana a l’Àfrica i
indueix a la reflexió la seva ampla gamma de seguidors.

No és la informació sobre Àfrica i els africans la raó última de la SDRCA sinó
una eina que pretén mobilitzar esforços. En una segona etapa, la SDRCA
s’obre a la participació i l’intercanvi. D’aquí neix el Mercat Internacional de
Ciència i Tecnologia (2007) a Internet, una bossa de persones que poden
trobar socis de treball en la mateixa bossa.

El programa CONVERGIM? (2009) de la SDRCA ha estat especialment útil per
a les persones que hi participen. La SDRCA selecciona empresaris catalans i
africans residents a casa nostra per a dur comerç en els mercats africans. El
comerç ha estat sempre la millor eina d’aproximació entre les cultures i una font
de riquesa en diferents països africans.

Com diuen participants de CONVERGIM?la SDRCA intenta crear una nova
classe mitjana africana que, per les característiques de les societats africanes,
ha de dur a una millora de les condicions de vida a no pocs africans.

Com a societat d’estudis, la SDRCA té la capacitat d’editar i vendre llibres i
d’altres documents per a complementar la seva acció social en el si de la
Catalanofonia. La SDRCA ha editat el videodisc NOS (2009) i està preparantne
un altre, CIVES (2011), per a fer arribar al conjunt de la població el
pensament d’africans que viuen entre nosaltres.

PRINCIPIS BÀSICS
L’objectiu de la SDRCA és Àfrica, per què?
Àfrica pateix un problema sanitari de grans dimensions que es pot resumir amb
una dada del tot entenedora.

L’esperança ponderada de vida al néixer no arriba ni als 51 anys.

Malgrat que els esforços d’un nombre immensament gran d’organitzacions
humanitàries han conduït a importants millores en els darrers cinquanta anys,
tot plegat ha arribat a un punt en què, per molts metges i enginyers que s’hi
enviïn, el progrés a Àfrica continuarà essent lent en molts països.

L’aposta de la SDRCA es basa en mobilitzar tots els recursos humans de
Barcelona i de la seva àrea d’influència: “BARCELONA, DRASSANES PER
ÀFRICA”.

La SDRCA ha adquirit experiència en la gestó combinada d’empresaris
catalans, persones nascudes a Àfrica residents a casa nostra i persones
africanes nascudes i residents en països africans: CONVERGIM?

QUÈ FEM?

La SDRCA s’ha estructurat en 4 eixos bàsics:

• Centre de Cooperació Internacional
• Plataforma de Mitjans de Comunicació
• Productora de videodiscos
• Societat d’Estudis Africans

CENTRE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
• Programa CONVERGIM? – www.SDRCA.es
• Mercat Internacional de Ciència i Tecnologia – www.jmnanswers.es

PLATAFORMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
• www.laveudafrica.com
• www.africatv.cat
• www.jmnanswers.es
• www.Barcelona-Drassanes-per-Africa.org
• www.SDRCA.es
• www.kafuba.org

PRODUCTORA DE VIDEODISCOS
• NOS (nosotros)
• GENS (nació)
• CIVES (ciutadans)

SOCIETAT D’ESTUDIS AFRICANS
• Edició de llibres
• Llibreria africana
• Llibre Blanc del Comerç a Àfrica
• Llibre Blanc dels Nascuts a Àfrica
• InnovativeMonarch (gestió innovació i execució de projectes)
• Parlament africà de Barcelona
• Enllaç amb l’Associació d’Universitats Africanes a Accra
• Premis “BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA”.