Memòria infame, Observatori de la Vida Quotidiana + Grecs

MhiC Recomana Debat online, Memòria infame La monumentalitat colonial de Barcelona, en qüestió El Grup de Recerca sobre…